A szexedukáció hiányának következményei

A hazai szexuális edukáció eddig sem állt erős lábakon, az iskolai tanórákon elsősorban a reprodukcióra helyeződött a hangsúly. Az oktatás színesedésével nem járt együtt a párkapcsolatra nevelés, az öröm felelős és biztonságos megélésének fontossága.
A legutóbbi törvényi szabályozás pedig a fürdővízzel együtt kiöntötte a gyereket is – megszüntette a lehetőségét annak, hogy felkészült szakemberek olyan képzéseket tartsanak, melyek a nemiséggel kapcsolatos alapvető kérdésekre adnak választ.
A fiatalok érdeklődése a szexualitással kapcsolatban nem csökkent, azonban a hiteles forrásokat felváltotta a pornó és a kortársaktól beszerzett – nemegyszer téves – információk.
A tájékoztatás hiánya sajnos a statisztikákban is visszaköszön. 2018-ban még a harmadikok voltunk Európában a 15 év alatti művi terhesség-megszakítások terén, de 2019-re már a második helyet foglaltuk el a kétes dicsőségtáblán.


Magyarországon egy 15 év alatti lány négyszer nagyobb eséllyel esik át művi abortuszon, mint Szlovákiában vagy Csehországban.


A nemiségre nevelés egyik jó péládja Spanyolország, ahol 2007-ben kötelező jeleggel – az állampolgári ismeretek tantárggyal – bevezetésre került a szexuális oktatás is.
A bevezetést követően többen is tiltakoztak a kötelező jelleg miatt, azonban mára a fiatalok 76%-a van tisztában a fogamzásgátlás módjaival, és a 15 év alatti szülések száma felére csökkent.

Források:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/DEMO_FABORT__custom_2900403

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/DEMO_FORDAGER__custom_2900422